Alle vormen van groei beginnen met een moment van contact. Een zaadje begint pas met ontkiemen nadat het in aanraking is gekomen met water. Een leerling maakt vooruitgang dankzij de interactie met diens docent. En aan de kern van onze zelfontwikkeling ligt het contact met ons innerlijke zelf.

Bij KIEM Praktijk staat het moment van contact centraal. In wezen begint dat al met het oppakken van de telefoon of het opstellen van een mail. Je (h)erkent een behoefte bij jezelf.